Βράβευση Πρωτεϊνών για το περιβάλλον

Βράβευση Πρωτεϊνών για το περιβάλλον

Η εταιρεία Πρωτεΐνες κεντρικής Ελλάδος Α.Ε. στην Καρδίτσα είναι ένα από τα τέσσερα εργοστάσια του ομίλου Ελληνική Πρωτεΐνη Α.Ε., τα οποία εκμεταλλεύονται και επεξεργάζονται αυτό που μένει από την παραγωγή τυριών και θεωρείται άχρηστο.

Βράβευση Πρωτεϊνών για το περιβάλλον

Βράβευση Πρωτεϊνών για το περιβάλλον

Με αυτό τον τρόπο συμβάλλουν στην επίλυση ενός τεράστιου οικολογικού προβλήματος για όλη την Ελλάδα και εντάσσονται στο “green marketing”.

Πρόκειται για μια καινοτομία στην χώρα μας διότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει άλλη εταιρεία που να αξιοποιεί ένα υποπροϊόν το οποίο διοχετεύεται στο περιβάλλον με τεράστιες αρνητικές επιπτώσεις. Ο όμιλος έδωσε μια λύση απορροφώντας τον ορρό γάλακτος και παράλληλα παράγοντας προϊόντα που έλειπαν από την εγχώρια αγορά.

Η αναγνώριση αυτής της προσπάθειας έγινε μέσω του προγράμματος RIS+ Θεσσαλίας όπου ο υπουργός Ανάπτυξης Νίκος Χριστοδουλάκης, απένειμε στην βιομηχανία Πρωτεΐνες κεντρική Ελλάδος Α.Ε. βραβείο για την περιβαλλοντική και κοινωνική υπευθυνότητα, σε ειδική τελετή που έγινε στη Λάρισα.

Στην τελετή παραβρέθηκαν ο υφυπουργός Γεωργίας, ο Νομάρχης και τοπικοί βουλευτές.