Η εταιρεία Ηπειρωτικές Πρωτεΐνες ΑΕ στα Ιωάννινα, είναι το πρώτο εργοστάσιο που λειτουργεί στην Ελλάδα για την επεξεργασία ορρού γάλακτος και την παραγωγή πρωτεϊνών σε σκόνη.
Η λειτουργικότητα και η ευελιξία του κατά την παραγωγική διαδικασία, το καθιστούν ένα από τα πλέον σύγχρονα εργοστάσια σε όλη την Ευρώπη.

Η δυναμικότητα του εργοστασίου, το οποίο καταλαμβάνει συνολική έκταση 8.000 τ.μ. ανέρχεται σε 50.000 τόνους ορρού γάλακτος ετησίως παράγοντας περίπου 3.500 τόνους σκόνης διαφόρων τύπων πρωτεΐνης ορρού γάλακτος και διηθήματος.

Βασικός προσανατολισμός των Ηπειρωτικών Πρωτεϊνών είναι οι εξαγωγές των προϊόντων που παράγονται στο εργοστάσιο, σε χώρες της Ε.Ε. και των Βαλκανίων.

Το εργοστάσιο των Ηπειρωτικών Πρωτεϊνών, εφαρμόζοντας στην πράξη τις αρχές της “πράσινης” βιομηχανίας συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες γαλακτοβιομηχανίες της Ηπείρου για την εισκόμιση της πρώτης ύλης, παρέχοντας την πλέον αξιόπιστη λύση στο μεγάλο οικολογικό πρόβλημα της διάθεσης του ορρού γάλακτος.