Ένας από τους κυριότερους τομείς λειτουργίας των εργοστασίων είναι η ποιότητα και συγκεκριμένα ο ποιοτικός έλεγχος. Ο αυστηρός και συστηματικός έλεγχος της πρώτης ύλης και η τήρηση του HACCP στην παραγωγική διαδικασία και η εφαρμογή του ISO εγγυώνται τα τελικά προϊόντα να είναι απολύτως σύμφωνα με τις προδιαγραφές μας και τις απαιτήσεις των πελατών μας. Κάθε παρτίδα που φεύγει από τα εργοστάσια, συνοδεύεται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό ποιότητος.
Η Τυροκομική Καρδίτσας Α.Ε. – Αγραφα αναγνωρίζοντας έγκαιρα την ανάγκη για διαρκή βελτίωση των προϊόντων αλλά και του εκσυγχρονισμού του τρόπου λειτουργίας της, επιχείρησε και με απόλυτη επιτυχία κατετάγη ανάμεσα στις ελάχιστες πιστοποιημένες, κατά ISO 9002, επιχειρήσεις του κλάδου στην παραγωγή και συσκευασία των τυροκομικών προϊόντων της.
Πιστοποιήσεις
  • slide
  • slide
  • slide