Περιγραφή

Γλυκός ορρός γάλακτος σε σκόνη.
Παρασκευάζεται από παστεριωμένο αιγοπρόβειο ορρό γάλακτος.

Χρήσεις

Το WHEYPRO 10 βρίσκει ευρεία εφαρμογή στην αρτοποιία, ζαχαροπλαστική, σοκολατοποιία, μπισκοτοποιία.

Τυπική Ανάλυση Προιόντος

ΤΥΠΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  
Χημική σύσταση
Ολικές πρωτεϊνες (Ν x 6.38) DM%11,0
Λακτόζη%79,0
Λίπος%0,1
Τέφρα%8,0
Υγρασία%max 5,0
Ασβέστιο (Ca)g/Kg4,7
Φώσφορος (P)g/Kg5,4
Νάτριο (Na)g/Kg7,1
Κάλιο (K)g/Kg18,7
Μαγνήσιο (Mg)g/Kg2,6
Χλώριο (Cl)g/Kg19,5
Φυσικές ιδιότητες
pH (10% solution)6,2
Ελεύθερη πυκνότηταg/L600
Πυκνότηταg/L700
Δείκτης διαλυτότητοςml0,5
Καθαρότητα (ADMI)discA/B
Μικροβιολογικές προδιαγραφές
Ολικό μικροβιακό φορτίοcfu/gmax 50.000
Κολιβακτηρίδιαcfu/gmax 10
Ζύμες & Μύκητεςcfu/gmax 10
Staphylococcus aureuscfu/gΑπουσία
Salmonellacfu/25gΑπουσία

Συσκευασία

Το WHEYPRO 10 συσκευάζεται σε χάρτινους πολύφυλλους σάκκους επενδεδυμένους εσωτερικά με φύλλο πολυαιθυλενίου, καθαρού βάρους 25 Kg.
Παραδίδεται σε παλέττες διαστάσεων 110 x 120 cm συνολικού βάρους 1250 Kg.

Συνθήκες διατήρησης

Το Whey Pro 10 πρέπει να διατηρείται σε κλειστούς σάκκους σε δροσερό και ξηρό χώρο (20°C, 60% Σ.Υ.) απαλλαγμένο από έντονες οσμές. Δεν πρέπει να εκτείθεται απευθείας στο ηλιακό φως και οι σάκκοι να μην έρχονται σε άμεση επαφή με τους τοίχους και το πάτωμα.

Ημερομηνία λήξης

Στις παραπάνω συνθήκες, το WHEYPRO 10 διατηρείται άριστα τουλάχιστον 2 έτη από την ημερομηνία παραγωγής.

Σημείωση

Οι παραπάνω πληροφορίες προέρχονται από στατιστική επεξεργασία δεδομένων της παραγωγής ενός βιολογικού προϊόντος όπως είναι ο ορρός γάλακτος.
Η εμπορική ευθύνη της εταιρείας μας συνίσταται στην προμήθεια προϊόντων που είναι σύμφωνα με τις παραπάνω προδιαγραφές. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του προϊόντος με τις προδιαγραφές και εφ’ όσον τούτο μας κοινοποιηθεί έγκαιρα και γίνει αποδεκτό από την εταιρεία μας, η ευθύνη μας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην αντικατάσταση των μη συμμορφούμενων παρτίδων του προϊόντος. Κακή χρήση του προϊόντος δεν δεσμεύει την εταιρεία μας έναντι οποιασδήποτε απαίτησης. Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας στην οποία χρησιμοποιείται.
Whey Pro 10

Περιγραφή

Γλυκός ορρός γάλακτος σε σκόνη.
Παρασκευάζεται από παστεριωμένο αιγοπρόβειο ορρό γάλακτος.

Χρήσεις

Το WHEYPRO 20 βρίσκει ευρεία εφαρμογή στην γαλακτοκομία, στην αρτοποιία, στη ζαχαροπλαστική, στα επιδόρπια, στις σαλάτες, στις ζωοτροφές.

Τυπική Ανάλυση Προϊόντος

ΤΥΠΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  
Χημική σύσταση
Ολικές πρωτεϊνες (Ν x 6.38) DM%18,5
Λακτόζη%73,0
Λίπος%0,8
Τέφρα%7,0
Υγρασία%max 5,0
Ασβέστιο (Ca)g/Kg4,9
Φώσφορος (P)g/Kg5,5
Νάτριο (Na)g/Kg6,0
Κάλιο (K)g/Kg16,2
Μαγνήσιο (Mg)g/Kg1,2
Χλώριο (Cl)g/Kg18,2
Φυσικές ιδιότητες
pH (10% solution)6,2
Ελεύθερη πυκνότηταg/L500
Πυκνότηταg/L600
Δείκτης διαλυτότητοςml0,6
Καθαρότητα (ADMI)discA/B
Μικροβιολογικές προδιαγραφές
Ολικό μικροβιακό φορτίοcfu/gmax 50.000
Κολιβακτηρίδιαcfu/gmax 10
Ζύμες & Μύκητεςcfu/gmax 10
Staphylococcus aureuscfu/gΑπουσία
Salmonellacfu/25gΑπουσία

Συσκευασία

Το WHEYPRO 20 συσκευάζεται σε χάρτινους πολύφυλλους σάκκους επενδεδυμένους εσωτερικά με φύλλο πολυαιθυλενίου, καθαρού βάρους 25 Kg.
Παραδίδεται σε παλέττες διαστάσεων 110 x 120 cm συνολικού βάρους 1250 Kg.

Συνθήκες διατήρησης

Το WHEYPRO 20 πρέπει να διατηρείται σε κλειστούς σάκκους σε δροσερό και ξηρό χώρο (20°C, 60% Σ.Υ.) απαλλαγμένο από έντονες οσμές. Δεν πρέπει να εκτείθεται απευθείας στο ηλιακό φως και οι σάκκοι να μην έρχονται σε άμεση επαφή με τους τοίχους και το πάτωμα.

Ημερομηνία λήξης

Στις παραπάνω συνθήκες, το WHEYPRO 20 διατηρείται άριστα τουλάχιστον 2 έτη από την ημερομηνία παραγωγής.

Σημείωση

Οι παραπάνω πληροφορίες προέρχονται από στατιστική επεξεργασία δεδομένων της παραγωγής ενός βιολογικού προϊόντος όπως είναι ο ορρός γάλακτος.
Η εμπορική ευθύνη της εταιρείας μας συνίσταται στην προμήθεια προϊόντων που είναι σύμφωνα με τις παραπάνω προδιαγραφές. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του προϊόντος με τις προδιαγραφές και εφ’ όσον τούτο μας κοινοποιηθεί έγκαιρα και γίνει αποδεκτό από την εταιρεία μας, η ευθύνη μας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην αντικατάσταση των μη συμμορφούμενων παρτίδων του προϊόντος. Κακή χρήση του προϊόντος δεν δεσμεύει την εταιρεία μας έναντι οποιασδήποτε απαίτησης. Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας στην οποία χρησιμοποιείται.
Whey Pro 20

Περιγραφή

Ορρός γάλακτος σε σκόνη.
Παρασκευάζεται από παστεριωμένο ορρό γάλακτος.

Χρήσεις

Το Wep 11 βρίσκει ευρεία εφαρμογή στις ζωοτροφές, την γαλακτοκομία, την αρτοποιία, την ζαχαροπλαστική.

Τυπική Ανάλυση Προϊόντος

ΤΥΠΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  
Χημική σύσταση
Ολικές πρωτεϊνες (Ν x 6.38) DM%11,0
Λακτόζη%73,0
Λίπος%1,1
Τέφρα%10,0
Υγρασία%max 5,0
Ασβέστιο (Ca)g/Kg4,5
Φώσφορος (P)g/Kg5,5
Νάτριο (Na)g/Kg18,6
Κάλιο (K)g/Kg17,0
Μαγνήσιο (Mg)g/Kg1,3
Χλώριο (Cl)g/Kg40,4
Φυσικές ιδιότητες
pH (10% solution)5,9
Ελεύθερη πυκνότηταg/L500
Πυκνότηταg/L600
Δείκτης διαλυτότητοςml0,8
Καθαρότητα (ADMI)discA/B
Μικροβιολογικές προδιαγραφές
Ολικό μικροβιακό φορτίοcfu/gmax 50.000
Κολιβακτηρίδιαcfu/gmax 10
Ζύμες & Μύκητεςcfu/gmax 10
Staphylococcus aureuscfu/gΑπουσία
Salmonellacfu/25gΑπουσία

Συσκευασία

Το Wep 11 συσκευάζεται σε χάρτινους πολύφυλλους σάκκους επενδεδυμένους εσωτερικά με φύλλο πολυαιθυλενίου, καθαρού βάρους 25 Kg.
Παραδίδεται σε παλέττες διαστάσεων 110 x 120 cm συνολικού βάρους 1250 Kg.

Συνθήκες διατήρησης

Το Wep 11 πρέπει να διατηρείται σε κλειστούς σάκκους σε δροσερό και ξηρό χώρο (20°C, 60% Σ.Υ.) απαλλαγμένο από έντονες οσμές. Δεν πρέπει να εκτείθεται απευθείας στο ηλιακό φως και οι σάκκοι να μην έρχονται σε άμεση επαφή με τους τοίχους και το πάτωμα.

Ημερομηνία λήξης

Στις παραπάνω συνθήκες, το Wep 11 διατηρείται άριστα τουλάχιστον 2 έτη από την ημερομηνία παραγωγής.

Σημείωση

Οι παραπάνω πληροφορίες προέρχονται από στατιστική επεξεργασία δεδομένων της παραγωγής ενός βιολογικού προϊόντος όπως είναι ο ορρός γάλακτος.
Η εμπορική ευθύνη της εταιρείας μας συνίσταται στην προμήθεια προϊόντων που είναι σύμφωνα με τις παραπάνω προδιαγραφές. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του προϊόντος με τις προδιαγραφές και εφ’ όσον τούτο μας κοινοποιηθεί έγκαιρα και γίνει αποδεκτό από την εταιρεία μας, η ευθύνη μας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην αντικατάσταση των μη συμμορφούμενων παρτίδων του προϊόντος. Κακή χρήση του προϊόντος δεν δεσμεύει την εταιρεία μας έναντι οποιασδήποτε απαίτησης. Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας στην οποία χρησιμοποιείται.
No image available

Περιγραφή

Αποπρωτεϊνωμένος ορρός γάλακτος σε σκόνη.
Παρασκευάζεται από ορρό γάλακτος μετά την παραγωγή των τυριών τυρογάλακτος.

Χρήσεις

Το Prolac βρίσκει ευρεία εφαρμογή στις ζωοτροφές και τη γαλακτοκομία.

Τυπική Ανάλυση Προϊόντος

ΤΥΠΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  
Χημική σύσταση
Ολικές πρωτεϊνες (Ν x 6.38) DM%8,5
Λακτόζη%74,0
Λίπος%2,5
Τέφρα%11,2
Υγρασία%max 5,0
Ασβέστιο (Ca)g/Kg4,1
Φώσφορος (P)g/Kg5,1
Νάτριο (Na)g/Kg28,8
Κάλιο (K)g/Kg16,8
Μαγνήσιο (Mg)g/Kg1,2
Χλώριο (Cl)g/Kg52,0
Φυσικές ιδιότητες
pH (10% solution)5,8
Ελεύθερη πυκνότηταg/L500
Πυκνότηταg/L700
Δείκτης διαλυτότητοςmlmax 1,0
Καθαρότητα (ADMI)discA/B
Μικροβιολογικές προδιαγραφές
Ολικό μικροβιακό φορτίοcfu/gmax 50.000
Κολιβακτηρίδιαcfu/gmax 10
Ζύμες & Μύκητεςcfu/gmax 10
Staphylococcus aureuscfu/gΑπουσία
Salmonellacfu/25gΑπουσία

Συσκευασία

Το Prolac συσκευάζεται σε χάρτινους πολύφυλλους σάκκους επενδεδυμένους εσωτερικά με φύλλο πολυαιθυλενίου, καθαρού βάρους 25 Kg.
Παραδίδεται σε παλέττες διαστάσεων 110 x 120 cm συνολικού βάρους 1250 Kg.

Συνθήκες διατήρησης

Το Prolac πρέπει να διατηρείται σε κλειστούς σάκκους σε δροσερό και ξηρό χώρο (20°C, 60% Σ.Υ.) απαλλαγμένο από έντονες οσμές. Δεν πρέπει να εκτείθεται απευθείας στο ηλιακό φως και οι σάκκοι να μην έρχονται σε άμεση επαφή με τους τοίχους και το πάτωμα.

Ημερομηνία λήξης

Στις παραπάνω συνθήκες, το Prolac διατηρείται άριστα τουλάχιστον 2 έτη από την ημερομηνία παραγωγής.

Σημείωση

Οι παραπάνω πληροφορίες προέρχονται από στατιστική επεξεργασία δεδομένων της παραγωγής ενός βιολογικού προϊόντος όπως είναι ο ορρός γάλακτος.
Η εμπορική ευθύνη της εταιρείας μας συνίσταται στην προμήθεια προϊόντων που είναι σύμφωνα με τις παραπάνω προδιαγραφές. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του προϊόντος με τις προδιαγραφές και εφ’ όσον τούτο μας κοινοποιηθεί έγκαιρα και γίνει αποδεκτό από την εταιρεία μας, η ευθύνη μας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην αντικατάσταση των μη συμμορφούμενων παρτίδων του προϊόντος. Κακή χρήση του προϊόντος δεν δεσμεύει την εταιρεία μας έναντι οποιασδήποτε απαίτησης. Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας στην οποία χρησιμοποιείται.
No image available

Περιγραφή

Διήθημα ορρού γάλακτος σε σκόνη.
Παρασκευάζεται από παστεριωμένο αιγοπρόβειο ορρό γάλακτος.

Χρήσεις

Η Lactina βρίσκει ευρεία εφαρμογή στην σοκολατοποιία, στην ζαχαροπλαστική και στις ζωοτροφές .

Τυπική Ανάλυση Προϊόντος

ΤΥΠΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  
Χημική σύσταση
Ολικές πρωτεϊνες (Ν x 6.38) DM%5,0
Λακτόζη%84,0
Λίπος%0,1
Τέφρα%8,1
Υγρασία%max 5,0
Ασβέστιο (Ca)g/Kg3,7
Φώσφορος (P)g/Kg5,5
Νάτριο (Na)g/Kg7,0
Κάλιο (K)g/Kg18,3
Μαγνήσιο (Mg)g/Kg1,3
Χλώριο (Cl)g/Kg21,0
Φυσικές ιδιότητες
pH (10% solution)6,2
Ελεύθερη πυκνότηταg/L600
Πυκνότηταg/L700
Δείκτης διαλυτότητοςml0,5-1,0
Καθαρότητα (ADMI)discA/B
Μικροβιολογικές προδιαγραφές
Ολικό μικροβιακό φορτίοcfu/gmax 50.000
Κολιβακτηρίδιαcfu/gmax 10
Ζύμες & Μύκητεςcfu/gmax 10
Staphylococcus aureuscfu/gΑπουσία
Salmonellacfu/25gΑπουσία

Συσκευασία

Η Lactina συσκευάζεται σε χάρτινους πολύφυλλους σάκκους επενδεδυμένους εσωτερικά με φύλλο πολυαιθυλενίου, καθαρού βάρους 25 Kg.
Παραδίδεται σε παλέττες διαστάσεων 110 x 120 cm συνολικού βάρους 1250 Kg.

Συνθήκες διατήρησης

Η Lactina πρέπει να διατηρείται σε κλειστούς σάκκους σε δροσερό και ξηρό χώρο (20°C, 60% Σ.Υ.) απαλλαγμένο από έντονες οσμές. Δεν πρέπει να εκτείθεται απευθείας στο ηλιακό φως και οι σάκκοι να μην έρχονται σε άμεση επαφή με τους τοίχους και το πάτωμα.

Ημερομηνία λήξης

Στις παραπάνω συνθήκες, η Lactina διατηρείται άριστα τουλάχιστον 2 έτη από την ημερομηνία παραγωγής.

Σημείωση

Οι παραπάνω πληροφορίες προέρχονται από στατιστική επεξεργασία δεδομένων της παραγωγής ενός βιολογικού προϊόντος όπως είναι ο ορρός γάλακτος.
Η εμπορική ευθύνη της εταιρείας μας συνίσταται στην προμήθεια προϊόντων που είναι σύμφωνα με τις παραπάνω προδιαγραφές. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του προϊόντος με τις προδιαγραφές και εφ’ όσον τούτο μας κοινοποιηθεί έγκαιρα και γίνει αποδεκτό από την εταιρεία μας, η ευθύνη μας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην αντικατάσταση των μη συμμορφούμενων παρτίδων του προϊόντος. Κακή χρήση του προϊόντος δεν δεσμεύει την εταιρεία μας έναντι οποιασδήποτε απαίτησης. Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας στην οποία χρησιμοποιείται.
No image available