Ορροπρωτείνες

Περιγραφή

Πρωτεϊνικό συμπύκνωμα ορρού γάλακτος σε σκόνη.
Παρασκευάζεται από παστεριωμένο αιγοπρόβειο ορρό γάλακτος με τη χρήση υπερδιήθησης.

Χρήσεις

Το WHEYPRO 35 βρίσκει ευρεία εφαρμογή στην γαλακτοκομία, ζαχαροπλαστική, σοκολατοποιία, μπισκοτοποιία, αλλαντοποιία, επιδόρπια, σάλτσες, σαλάτες, μίγματα.

Τυπική Ανάλυση Προϊόντος

ΤΥΠΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  
Χημική σύσταση
Ολικές πρωτεϊνες (Ν x 6.38) DM%35,0
Λακτόζη%53,0
Λίπος%1,4
Τέφρα%5,6
Υγρασία%max 5,0
Ασβέστιο (Ca)g/Kg4,8
Φώσφορος (P)g/Kg4,9
Νάτριο (Na)g/Kg4,6
Κάλιο (K)g/Kg12,3
Μαγνήσιο (Mg)g/Kg1,1
Χλώριο (Cl)g/Kg12,9
Φυσικές ιδιότητες
pH (10% solution)6,2
Ελεύθερη πυκνότηταg/L400
Πυκνότηταg/L600
Δείκτης διαλυτότητοςml0,2
Καθαρότητα (ADMI)discA/B
Μικροβιολογικές προδιαγραφές
Ολικό μικροβιακό φορτίοcfu/gmax 50.000
Κολιβακτηρίδιαcfu/gmax 10
Ζύμες & Μύκητεςcfu/gmax 10
Staphylococcus aureuscfu/gΑπουσία

Συσκευασία

Το WHEYPRO 35 συσκευάζεται σε χάρτινους πολύφυλλους σάκκους επενδεδυμένους εσωτερικά με φύλλο πολυαιθυλενίου, καθαρού βάρους 20 Kg.
Παραδίδεται σε παλέττες διαστάσεων 110 x 120 cm συνολικού βάρους 1000 Kg.

Συνθήκες διατήρησης

Το WHEYPRO 35 πρέπει να διατηρείται σε κλειστούς σάκκους σε δροσερό και ξηρό χώρο (20°C, 60% Σ.Υ.) απαλλαγμένο από έντονες οσμές. Δεν πρέπει να εκτείθεται απευθείας στο ηλιακό φως και οι σάκκοι να μην έρχονται σε άμεση επαφή με τους τοίχους και το πάτωμα.

Ημερομηνία λήξης

Στις παραπάνω συνθήκες, το WHEYPRO 35 διατηρείται άριστα τουλάχιστον 2 έτη από την ημερομηνία παραγωγής.

Σημείωση

Οι παραπάνω πληροφορίες προέρχονται από στατιστική επεξεργασία δεδομένων της παραγωγής ενός βιολογικού προϊόντος όπως είναι ο ορρός γάλακτος.
Η εμπορική ευθύνη της εταιρείας μας συνίσταται στην προμήθεια προϊόντων που είναι σύμφωνα με τις παραπάνω προδιαγραφές. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του προϊόντος με τις προδιαγραφές και εφ’ όσον τούτο μας κοινοποιηθεί έγκαιρα και γίνει αποδεκτό από την εταιρεία μας, η ευθύνη μας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην αντικατάσταση των μη συμμορφούμενων παρτίδων του προϊόντος. Κακή χρήση του προϊόντος δεν δεσμεύει την εταιρεία μας έναντι οποιασδήποτε απαίτησης. Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας στην οποία χρησιμοποιείται.
WHEYPRO 35

Περιγραφή

Πρωτεϊνικό συμπύκνωμα ορρού γάλακτος σε σκόνη.
Παρασκευάζεται από παστεριωμένο αιγοπρόβειο ορρό γάλακτος με τη χρήση υπερδιήθησης.

Χρήσεις

Το WHEYPRO 65 βρίσκει ευρεία εφαρμογή στην γαλακτοκομία, ζαχαροπλαστική, σοκολατοποιία, μπισκοτοποιία, αλλαντοποιία, επιδόρπια, σάλτσες, σαλάτες, μίγματα, λειτουργικά τρόφιμα.

Τυπική Ανάλυση Προϊόντος

ΤΥΠΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  
Χημική σύσταση
Ολικές πρωτεϊνες (Ν x 6.38) DM%65,0
Λακτόζη%23,0
Λίπος%3,8
Τέφρα%3,3
Υγρασία%max 5,0
Ασβέστιο (Ca)g/Kg3,6
Φώσφορος (P)g/Kg3,3
Νάτριο (Na)g/Kg2,7
Κάλιο (K)g/Kg6,6
Μαγνήσιο (Mg)g/Kg0,8
Χλώριο (Cl)g/Kg5,9
Φυσικές ιδιότητες
pH (10% solution)6,3
Ελεύθερη πυκνότηταg/L400
Πυκνότηταg/L500
Δείκτης διαλυτότητοςml0,5
Καθαρότητα (ADMI)discA/B
Μικροβιολογικές προδιαγραφές
Ολικό μικροβιακό φορτίοcfu/gmax 50.000
Κολιβακτηρίδιαcfu/gmax 10
Ζύμες & Μύκητεςcfu/gmax 10
Staphylococcus aureuscfu/gΑπουσία

Συσκευασία

Το WHEYPRO 65 συσκευάζεται σε χάρτινους πολύφυλλους σάκκους επενδεδυμένους εσωτερικά με φύλλο πολυαιθυλενίου, καθαρού βάρους 15 Kg.
Παραδίδεται σε παλέττες διαστάσεων 110 x 120 cm συνολικού βάρους 750 Kg.

Συνθήκες διατήρησης

Το WHEYPRO 65 πρέπει να διατηρείται σε κλειστούς σάκκους σε δροσερό και ξηρό χώρο (20°C, 60% Σ.Υ.) απαλλαγμένο από έντονες οσμές. Δεν πρέπει να εκτείθεται απευθείας στο ηλιακό φως και οι σάκκοι να μην έρχονται σε άμεση επαφή με τους τοίχους και το πάτωμα.

Ημερομηνία λήξης

Στις παραπάνω συνθήκες, το WHEYPRO 65 διατηρείται άριστα τουλάχιστον 2 έτη από την ημερομηνία παραγωγής.

Σημείωση

Οι παραπάνω πληροφορίες προέρχονται από στατιστική επεξεργασία δεδομένων της παραγωγής ενός βιολογικού προϊόντος όπως είναι ο ορρός γάλακτος.
Η εμπορική ευθύνη της εταιρείας μας συνίσταται στην προμήθεια προϊόντων που είναι σύμφωνα με τις παραπάνω προδιαγραφές. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του προϊόντος με τις προδιαγραφές και εφ’ όσον τούτο μας κοινοποιηθεί έγκαιρα και γίνει αποδεκτό από την εταιρεία μας, η ευθύνη μας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην αντικατάσταση των μη συμμορφούμενων παρτίδων του προϊόντος. Κακή χρήση του προϊόντος δεν δεσμεύει την εταιρεία μας έναντι οποιασδήποτε απαίτησης. Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας στην οποία χρησιμοποιείται.
WHEYPRO 35

Περιγραφή

Πρωτεϊνικό συμπύκνωμα ορρού γάλακτος σε σκόνη.
Παρασκευάζεται από παστεριωμένο αιγοπρόβειο ορρό γάλακτος με τη χρήση υπερδιήθησης.

Χρήσεις

Το WHEYPRO 80 μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ευρεία εφαρμογή στη γαλακτοκομια, στα προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής, σοκολατοποιίας, σε σαλάτες, επιδόρπια και σε λειτουργικά τρόφιμα.

Τυπική Ανάλυση Προϊόντος

ΤΥΠΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  
Χημική σύσταση
Ολικές πρωτεϊνες (Ν x 6.38) DM%80,0
Λακτόζη%10,4
Λίπη%3,5
Τέφρα%3,0
Υγρασία%max 5,0
Φυσικές ιδιότητες
pH (10% solution)6,2
Ελεύθερη πυκνότηταg/L240
Πυκνότηταg/L350
Δείκτης διαλυτότητοςml0,5
Καθαρότητα (ADMI)discA/B
Μικροβιολογικές προδιαγραφές
Ολικό μικροβιακό φορτίοcfu/gmax 50.000
Κολιβακτηρίδιαcfu/gmax 10
Ζύμες & Μύκητεςcfu/gmax 10
Staphylococcus aureuscfu/gΑπουσία
Salmonellacfu/25gΑπουσία

Συσκευασία

Το WHEYPRO 80 συσκευάζεται σε χάρτινους πολύφυλλους σάκκους επενδεδυμένους εσωτερικά με φύλλο πολυαιθυλενίου, καθαρού βάρους 10 Kg.
Παραδίδεται σε παλέττες διαστάσεων 110 x 120 cm συνολικού βάρους 700 Kg.

Συνθήκες διατήρησης

Το WHEYPRO 80 πρέπει να διατηρείται σε κλειστούς σάκκους σε δροσερό και ξηρό χώρο (20°C, 60% Σ.Υ.) απαλλαγμένο από έντονες οσμές. Δεν πρέπει να εκτείθεται απευθείας στο ηλιακό φως και οι σάκκοι να μην έρχονται σε άμεση επαφή με τους τοίχους και το πάτωμα.

Ημερομηνία λήξης

Στις παραπάνω συνθήκες, το WHEYPRO 80 διατηρείται άριστα τουλάχιστον 2 έτη από την ημερομηνία παραγωγής.

Σημείωση

Οι παραπάνω πληροφορίες προέρχονται από στατιστική επεξεργασία δεδομένων της παραγωγής ενός βιολογικού προϊόντος όπως είναι ο ορρός γάλακτος.
Η εμπορική ευθύνη της εταιρείας μας συνίσταται στην προμήθεια προϊόντων που είναι σύμφωνα με τις παραπάνω προδιαγραφές. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του προϊόντος με τις προδιαγραφές και εφ’ όσον τούτο μας κοινοποιηθεί έγκαιρα και γίνει αποδεκτό από την εταιρεία μας, η ευθύνη μας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην αντικατάσταση των μη συμμορφούμενων παρτίδων του προϊόντος. Κακή χρήση του προϊόντος δεν δεσμεύει την εταιρεία μας έναντι οποιασδήποτε απαίτησης. Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας στην οποία χρησιμοποιείται.
WHEYPRO 80