Real Greek Τρόφιμα

Real Greek Τρόφιμα

Real Greek Products

To Real Greek ειναι ενα brand που έχει δημιουργηθεί εξ’ ολοκλήρου για την αγορά της Αμερικής. Tα Real Greek προϊόντα διατιθονται σχεδόν σε όλες τις πολιτείες της Αμερικής. Με στρατηγικό συνεργάτη την Atalanta Corporation Importing and Distribution και συμβόλαιο αποκλειστικότητας μαζί τους, έχουμε κατακτήσει μεγάλες αλυσίδες super-markets και delicatessen όπως είναι τα Kroger’s και τα Murray’s Cheese.

To Real Greek ειναι ενα brand που έχει δημιουργηθεί εξ’ ολοκλήρου για την αγορά της Αμερικής. Tα Real Greek προϊόντα διατιθονται σχεδόν σε όλες τις πολιτείες της Αμερικής. Με στρατηγικό συνεργάτη την Atalanta Corporation Importing and Distribution και συμβόλαιο αποκλειστικότητας μαζί τους, έχουμε κατακτήσει μεγάλες αλυσίδες super-markets και delicatessen όπως είναι τα Kroger’s και τα Murray’s Cheese.

To Real Greek ειναι ενα brand που έχει δημιουργηθεί εξ’ ολοκλήρου για την αγορά της Αμερικής. Tα Real Greek προϊόντα διατιθονται σχεδόν σε όλες τις πολιτείες της Αμερικής. Με στρατηγικό συνεργάτη την Atalanta Corporation Importing and Distribution και συμβόλαιο αποκλειστικότητας μαζί τους, έχουμε κατακτήσει μεγάλες αλυσίδες super-markets και delicatessen όπως είναι τα Kroger’s και τα Murray’s Cheese.

To Real Greek ειναι ενα brand που έχει δημιουργηθεί εξ’ ολοκλήρου για την αγορά της Αμερικής. Tα Real Greek προϊόντα διατιθονται σχεδόν σε όλες τις πολιτείες της Αμερικής. Με στρατηγικό συνεργάτη την Atalanta Corporation Importing and Distribution και συμβόλαιο αποκλειστικότητας μαζί τους, έχουμε κατακτήσει μεγάλες αλυσίδες super-markets και delicatessen όπως είναι τα Kroger’s και τα Murray’s Cheese.