Η εταιρεία Πρωτεΐνες Κεντρικής Ελλάδος ΑΕ στην Καρδίτσα, είναι το δεύτερο εργοστάσιο που λειτουργεί στην Ελλάδα για την επεξεργασία ορρού γάλακτος και την παραγωγή πρωτεϊνών σε σκόνη.
Η δυναμικότητα επεξεργασίας του εργοστασίου ανέρχεται σε 20.000 τόνους ορρού γάλακτος ετησίως παράγοντας περίπου 1.900 τόνους σκόνης διαφόρων τύπων πρωτεΐνης γλυκού και όξινου ορρού γάλακτος.

Πέρα από τις συνεργασίες που έχει αναπτύξει στην Ελλάδα, μεγάλο μέρος της παραγωγής του εργοστασίου εξάγεται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για το σκοπό αυτό, το εργοστάσιο εισκομίζει πρώτη ύλη προερχόμενη από τα μεγαλύτερα εργοστάσια γιαούρτης στη χώρα καθώς και από μεγάλα τυροκομεία στην περιοχή της Θεσσαλίας.

πρωτεΐνες κεντρικής ελλάδος

Contact